Algemene voorwaarden Be-running en P.E Sports Performance Wijchen

  1. Bij gevaarlijke weersomstandigheden (onweer, storm, extreme warmte) kan een training worden afgelast door ‘Be-runningen P.E Sports Performance.
  2. De deelnemer is verplicht blessures of onbehagen voor, tijdens of na de training te melden bij de trainer.
  3. Deelname aan alle trainingen bij ‘Be-running en  P.E Sports Performance Wijchen’ geschiedt geheel op eigen risico. ‘Be-running en P.E Sports Performance Wijchen’ is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  4. ‘Be-running en P.E Sports Performance Wijchen’ is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door ‘Be-running Wijchen en P.E Sports Performance’ gegeven training/cursus.
  5. Een training kan intensief zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of andere redenen hebt om te twijfelen aan deelname, raden we je aan eerst advies in te winnen bij een arts.
  6. De deelnemer stemt ermee in dat haar/zijn gegevens door ‘Be-running en P.E Sports Performance Wijchen’ bewaard zullen worden. ‘Be-running en  P.E Sports Performance Wijchen’ verklaard hierbij dat de gegevens niet ter inzage aan derden worden aangeboden met het oog op de privacy wetgeving.
  7. Indien er geen afmelding wordt doorgegeven voor het volgen van een training, heeft Be-running en P.E Sports Performance het recht om de les/training af te schrijven van de strippenkaart. Alle afmeldingen dienen drie uur vooraf een training gemeld te worden bij uw hardlooptrainer.
  8. Een strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 20 weken na aankoop. Bij een blessures of anders, wordt een kaart altijd op hold gezet. Geld terug is niet mogelijk. Be-running en P.E.Sport Performance is dus niet verplicht om, producten te ruilen of geld terug te geven.